Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико лактационна категория IV - не съвместим с лактацията

Агримони

Агримони расте в Европа, Северна Америка и Азия

Във фитофармакологията под формата на лечебен чай или разтвор за гаргара Агримони се ползва за лечение на остър фарингит, при локалното му използване се разчита на неговото адстрингентно действие - за спиране на малки кожни кръвоизливи, за лечение на дребни кожни изгаряния и абразии. Малко клинични изследвания има посветени на Агримони за действието му при човека, някои фитотерапевти го ползват и като седатив, антиастматичен препарат, деконгестант, диуретик и за лечение на асептични възпалителни реакции, но най-широката му употреба понастоящем е като хемостатик, орално /за редуциране на метрорагия и хематурия/ и локално /за лечение на вътрешни и външни хемороиди, ухапвания от насекоми и за лечение на атлетично стъпало/. Днес рядко се ползва за лечение на вагинална трохомоноза.

Най-много изследвания върху действието на Агримони са били извършвани между 1950 - 1960 година ва м.в.и категорично е бил установе хемостатичният му ефект /приложен венозно при плъхове нивата на калция итромбоцитите в плазмата се увеличават, а времето за съсирване се скъсява/. Приложението на високи дози Агримони действа хипертензивно, но и увеличава фракцията на левокамерното сърдечно изтласкване. Много силен е ефектът на екстракт от Агримони за лечение на вагинална трихомониаза, когато се приложи като 200% екстракт локално във вагината чрез тампон и той престои там около 3 часа - терапевтичният успех на една единствена такава апликация е около 40%. Други изследвания акцентуират върху антибактериалният ефект на Агримони срещу Микобактериум туберкулозис, дори да са касае за строптомицин-резистентни щамове. Миамото през 1985 година е установил, че приложението на Агримони в доза 10-30 мг/кг/дневно, което е нормална терапевтична дневна доза, има силно изразен противотуморен ефект.

Агримони не е подходящ за употреба по време на бременност, дори външно, защото терпентините му бързо и пълно преминават в плазмата на пациентите; поради силното му хемостатично действие Агримони не трябва да се употребява и в периода на лактацията, защото нивата на активните му съставки в майчината кърма са почти идентични с нивата им в плазмата на майката.

Общата токсичност на Агримони не е голяма, хранителните добавки, които го съдържат имат голяма терапевтична ширина; най-честите странични реакции са: развитие на флаш кожна реакция, хипотония, гадене, констипация, фоточувствителност и фотодерматити, а също така и алергични реакции, които са обикновено несилно изразени и хипогликемия. Приложението на Агримони ще намали антикоагулантният ефект на системно приложениет антикоагуланти, дори това да са новите им представители. Стандартните дневни дози на Агримони употребени едновременно с антихипертензивни препарати ще потенциира антихипертензивният им ефект; потенциира се и ефектът на инсулин и оралните антидиабетици.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!