Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико лактационна категория IV - не съвместим с лактацията

Акуните

Акуните расте в Азия, Европа и Северна Америка и се предлага като търговско приготвена хранителна добавка

Акуните е билка със силно токсичен потенциал, която се използва само от много опитни фитотерапевти по света. В традиционната медицина се използва само ексктракта от корените на билката като моно препарат. В Азия Акуните често е част от различни хранителни добавки. В древността с екстракт от цялата билка са били намазвани стрели и върховете на копията, за да станат отровни за противника. В Европа Акуните се предлага предимно под формата на хомеопатичен монопрепарат с различни потенции за лечение на високо кръвно налягане и като мощен аналгетик способен да облекчи дори ракова болка. По рядко в хомеопатията се използва като антипиретик, за лечение на генерализиран остеоартрит, ставен ревматизъм и по-бързо заздравяване на костни фрактури.

Много малко изследвания, освен токсикологичните, са посветени на фармакологичното действие на Акуните. най-широка употреба Акуните понастоящем има в Китай.

Кардиоваскуларните ефекти на Акуните се дължат на способността на активните съставки на билката да увеличават пермеабилитета на кардиомиоцитите за натриеви и калиеви йони, което пролонгира сърдечната реполаризация, но общият кардиоваскуларен ефект на Акуните е чисто кардиотоксичен, защото уврежда силно миелиновата обвавка и в проводната система на сърцето. Опитите за употребата на Акуните за лечение на сърдечни заболявния се свързани с приписваното му действие да редуцира постепено увеличената миокардна маса, но този ефект не се потвърждава от съвременните фармакологични изследвания.

Акуните увеличава синтезата и секрецията на интерлевкин-1, тумор некротичен фактор-алфа и интерлевкин-6 от човешките мононуклеарни клетки. засега обаче точният механизъм по който се осъществува това не е известен, като не са идентифицирани и фармакологичните таргети на активните съставки на Акуните.

При опити с животни е установено, че алкалоидите на Акуните по-силно редуцират възпалителните реакции от приложението поотделно на кортизон и индометацин. най-силно противовъзпалително действие притежава алкалоидът Лапароконитине, който упражнява и централно неопиоидно силно обезболяващо действие - редуцират се както първата, така и втората част на болковата реакция. В Индия обаче употребата на корен от Акуните се счита за безопасна, но в Аюведа преди употребата на Акуните се прилага задължително дезинтоксикационна продължителна процедура. Друг начин за редуциране на токсичността на Акуните е варенето на корените й с добавка от готварска сол.

Допустимата дневна доза за прием на Акуните понастоящем се счита за 25 грама и не трябва да се надвишава. В хомеопатичната медицина се предлага под формата на перли за орален прием, линименти за външно приложение и като екскракт.

Акуните е абсолютно противопоказан за прием по време на бременност и в периода на лактацията, дори при желание за външна употреба на билката, защото кожната абсорбция на алколоидите му е много висока.

Страничните реакции от приложението на Акуните включват: ЦНС токсичност /обща слабост, раздразнителност, генерализиран тремор, световъртеж, негативна промяна на менталният статус до развитие на фатална кома/, кардиоваскуларна токсичност /брадикардия, сърдечни аритмии вкл.тахиаритмии като предсърдно мъждене, хипотония и евент.внезапна сърдечна смърт/, офталмологична токсичност /замъглено зрение, двойно виждане/ и друга обща токсичност /контаркции в ларинкса, гадене, воръщане, метаболитна ацидоза, парестезии, хипокалемия и парализа на дишането/.

Ако Акуните се употребява едновременно с: антиаритмици, антихипертензивни препарати и/или сърдечни гликозиди може да настъпи внезапна сърдечна смърт! Пациентите винаги трябва да са уведомени от лекаря, който иска да употреби Акуните за токсичността на използваният препарат.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!