Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико лактационна категория I - напълно съвместим с лактацията

Ацидофилус

Ацидофилус представлява търговско приготвена хранителна добавка - пробиотик

Ацидофилус се използва за потенцииране развитието на нормалната флора в гастроинтестиналният тракт при наличие на некомплицирана диария, антибиотик-индуцирана диария, Клостридиум дифициле индуцирана диария, за лечение и профилактика на вагинални кандидози, както и като допълнителна терапия за лечение на кандидози с друга локализация вкл.на уринарният тракт.

Лактобацилус ацидофилус може да подтисне развитието на Хеликобекер пилорна инфекция, на инфекции с някои други патогенни щамове Лактобацилус, също така може да спомогне за редуциране на повишените нива на плазмените липопротеини. При все още недостатъчните изследвания Ацидофилус се използва и в хода на лечението на хепаталната енцефалотапия, раздразненото дебело черво, за профилактика на некротизиращ ентероколит, а и за повишение нивата на увеличениет общ холестерол в плазмата на пациента.

Понастоящем Ацидофилус се изследва по отношение на неговото имуностимулиращо въздействие върху неспецифичният имунитет, при лечението на ротавирус негативни и позитивни диарии, като хранителна добавка за профилактика на някои видове солидни тумори: на гърдата, на пикочният мехур и дебелото черво.

Лактобацилус е част от нормалната гастроинтестинална флора и действа там чрез предотвратяване свързването на гъбичките и други нокси с нутриентите в червата, което подтиска тяхното размножаване респ.капацитетът им да предизвикват инфекция се намаля. Лактобацилус също така участва в абосробцията на някои мастно разтворими витамини и на някои протеини. Установено е, че Лактобацилус GG стимулира локалният антиген-специфичен имунен отговор с помощтта на IgA и така протектира организма на човека срещу навлизането в него от червата на различни инвазивни патогени и като намаля клетъчният пермеабилитет към тях, а и като контролира абсорбцията на антигените.

Ацидофилус не трябва да се употребява при пациенти с високостепенен фебрилитет. Като рядка странична реакция може да се пнабдюдава евентуално поява на флатулентен синдром, но това е предимно при лактоза-чъвствителни пациенти, има съобщения че употребата на Ацидофилус при наличие на тежка имуносупресия способства за дистрибуцията на бактеремията. Между употребата на Ацидофилус и антибиотици трябва да има интервал от около 2 часа, употребен едновременно с Азулфуридин, Синром и вит.С Ацидофилус може да редуцира терапевтичните им ефекти, Ацидофилус не трябва да се употребява едновременно с имуносупресивни препарати.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!