Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Използваме нашата фондационна уникална токсико-лактологична класификация

Билки и кърмене

Въведение

Експозицията към ОТЦ хранителни добавки и билкови продукти по време на лактацията представлява един засилващ се в наши дни феномен.

Вероятно това е парадоксален отговор на редуцираното използване на лекарствени продукти по време на бременността поради страх от развитие на тератогенност. От друга страна за много кърмещи жени натуралните продукти изглеждат сигурна и надеждна алтернатива и поради масовата им реклама по масмедии и социални мрежи. Проучване на Матас и сътр.през 2002-ра година е установило, че около 60% от кърмещите жени използват поне веднъж в периода на лактацията билково лечение или хранителна добавка. Най-често се ползват различните тоници и адаптогени като Родиола и Жен-Шен с цел по-бързото възстановяване от бременността.

Независимо от съществуването на горепосоченият феномен в медицинската литература има невероятно оскъдна доказателствена информация за безопасността на различните билкови препарати, билкови продукти и хранителни добавки. Една от целите на нашата дейност е да съберем в едно наличните досега доказателства за безопасност или не на различните билки и хранителни добавки и да ви предоставим тази информация на сводобен достъп за всички интересуващи се.

Предлаганата на вашето внимание токсикологична информация не може да бъде назубрена/запомнена, а само разбрана и то ако познавате естеството на билковите продукти и тяхното съдържание, което се изучава от фармакогнозията. Ще се постараем да обясним по запомнящ се начин връзката между структура-функция на активните съставки на билките, като съставките ще бъдат описвани според тяхната фармакологична функция там където това е приложимо все пак. За тази цел е необходимо обаче да ви запознаем накратко с някои базисни понятия във фармакогнозията:

АЛКАЛОИДИТЕ представляват химични съединения, които се образуват от аминокиселини. Алкалоидите притежават кръгова структура, която съдържа азот, докато протоалкалоидите не съдържат азот в техния аминокиселинен пръстен. Псевдо-алкалоидите са близки да истинските алкалоиди съединения, които притежават хетероциклена структура съдържаща азот, но тази структура не се образува от аминокиселини. Алкалоидите представляват високореактивни субстанции и упражняват фармакологичен/биологичен ефект приложени дори в ниски дози. В разстенията повечето алкалоиди се съдържат под формата на соли с различни киселини. Алкалоидите могат да бъдат: моно-циклични, би-циклични и поли-циклични. Лекарствени продукти добити от разстения и съдържащи алкалоиди са: атропин, ипекак, кофеин, теофилин, колхицин, йохимбин, морфин и много други. Алкалоидите са вадноразтворими, предимно, съединения, които са с горчив вкяс и не е задължително да притежават сходни фармакологични действия.

АНТРОЦИАНИДИТЕ представляват разстителни пигменти, които абсорбират ултравиолетовата светлина и тяхната роля в листата е да привличат насекомите с яркия си цвят, който в зависимот от нивото на тяхната оксидация може да е червен, син, пурпурен, виолетов или друг ярък цвят. Понастоящем са известни малко над 300 антроцианиди. На практика те са флавоноиди, които са много популярни днес поради техните силни антиоксидантни свойства.

АНТРАХИНОЛОНИТЕ съдържат в структурата си три пръстена и притежават предимно слабително действие. В разстенията се съдържат предимно в гликозидна форма тоест свързани с молекула захар. Упражняват също вирусостатични, антибактериални и цитолитични действия.

КУМАРИНИТЕ се съдържат предимно в различните треви, добиват се от цинамовата киселина в разстенията. На кумарините се дължи и мириса на трясно окосената трева. Кумарините притежават силно изразени антикоагулантни свойства, но приети орално в натурален вид, а не обработени за целите на фармакологичната индустрия, се разграждат в дигестивният тракт и не упражняват антикоагуланет ефект на практика. Някои кумарини притежават и  васкуларно тоничен ефект, както и антифунгиални действия.

ФЛАВОНОИДИТЕ представляват предимно пигментите в цвета на билките, където се намират или в свободно състояние или под формата на различни гликозиди. Притежават изразени антиоксидантни и тонизиращи нервната система свойства. В зависимост от структурата си се подразделят на различни подкласове: флавонони, антроцианини, флавони и други.

ИЗОФЛАВОНОИДИТЕ са сходни по структура до флавоноидите, но са безцветни и не се съдържат във всички билки/разстения. В практиката се ползват често соевите изофлавоноиди с цел редукция на липопротеините с ниска плътност (LDL) и триглицеридите, а също така и с цел благоприятно повлияване симптомите на женския климакс.

ГЛЮКОЗИНОЛАТИТЕ представляват група разстителни токсини като например цианогенните и изоцианогенните глюкозиди. Притежават изразено противотуморно действие. Съдържат се в максимални количества в кайсиевите ядки (Amigdalin).

ГЛИКОЗИДИТЕ представляват съединения, които съдържат и въглехидратна и невъглехидратна част, свързана с ацетатна група. При все тяхната комплексна структура, те се разграничават по техните тривиални имена, най-често завършващи на "-ин", като например Салицин притежаващ изразени противовъзпалителни свойства.

ЛИГНАНИТЕ представляват съединения състоящи се от две пара-полифенолови молекули свързани с въглероден атом. Лигнаните и неолигнаните играят важна роля в защитета на разстенията срещу вируси, бактерии и гъбички, а също така действат и ката репеленти за разстенията. Най-употребяваният лигнан във фармаколигичната индустрия е Подофилин, който се използва за лечение на брадавици и кондиломи, а също така притежава и антимитотични свойства.

САПОНИНИТЕ са съединения, които образуват често колоидни пенливи разтвори във вода. Някои сапонини, наречени "сапонинотоксини" са отрови отделяни от някои видове риби. Какъв ефект ще упражнят сапонините зависи от вида на агликоновата им съставка: те могат да бъдат прекурсори на естроген/прогестерон, да притежават липидо-понижаващи свойства, а също така и кардиотонични свойства, както и да упражняват много други и разнообразни биологични ефекти. Някои сапонини са мощни адаптогени и притежават и вегетостабилизиращ ефект.

ТАНИНИТЕ придават специфичният цвят и/или вкус на някои плодове/разстения. Подразделят се на: 1/хидроксилабилни танини, които се срещат по-рядко в природата и 2/нехидроксилабилни танини. Притежават изразен адстрингенен ефект.

ТЕРПЕНИТЕ и ТЕРПЕНОИДИТЕ са познати и под наименованието "изопреноиди" и се подразделят на множество субкласове. Притежават изразени аналгетични и анестетични ефекти, а също така са и мощни антиоксиданти.

Ние се надавяме, че така събраната и предоставена информация ще бъде надежден източник на познания и за всички лекари, които обслужват здравните нужди на жените в периода на лактацията им.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!