Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико-лактологична категория IV - трябва да се потърсят по-нискотоксични фитотерапевтични алтернативи

BLACK COHOSH

CIMICIFUGA RACEMOSA

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: Черният кохош е показан за лечението на дисменория, менопаузни симптоми, артритна болка с различна локализация и етиология, както и като билка предизвикваща аборт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Черният кохош е противопоказан при естроген зависими неоплазии, в период на бременност и лактация.

ФАРМАКОЛОГИЯ: Черният кохош се свързва с естрогеновите рецептори и така упражнява своето силно изразено естрогенно действие. Барбери ще потенциира ефектите на антикоагулантите, както ина всички лекарства които имат висок афинитет към плазмените протеини; редуцира нивата на лутеинизиращият хормон, но не повлиява нивата на фоликулостимулиращият хормон. Черният кохош притежава и противовъзпалително действие, което се обуславя от съдържанието в състава му на кофеинова киселина, фукинолова киселина и няколко вида цимицифурева киселина, които инхибират активността на неутрофилната еластаза. Поради това, че черният кохош притежава силно изразен хормонален /естрогенов/ ефект неговата употреба по време на лактация е противопоказана.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Барбери ще намали антинеопластичната активност на някои противотуморни препарати като Doxetacel & Doxorubicin.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

БИБЛИОГРАФИЯ:

Lehmann-Willenbrock E, Riedel HH. [Clinical and endocrinologic studies ofthe treatment ofovarian insufficiency manifestations following hysterectomy with intact adnexa]. Zentralbl Gynakol 1988; 110:611–618.
Mills SY, Jacoby RK, Chacksfield M, Willoughby M. Effect ofa proprietary herbal medicine on the reliefofchronic arthritic pain: a double-blind study. Br J Rheumatol 1996; 35:874–878.
McFarlin BL, Gibson MH, O’Rear J, Harman P. A national survey ofherbal prepa-ration use by nurse-midwives for labor stimulation. Review ofthe literature and recommendations for practice. J Nurse Midwifery 1999; 44:205–216.
ahady GB, Fabricant D, Chadwick LR, Dietz B. Black cohosh: an alternative therapyformenopause? Nutr Clin Care 2002; 5:283–289.
Brinker F. The Toxicology ofBotanical Medicines. Sandy, OR: Eclectic Medical Publications, 2000:296.
Farnsworth NR, Bingel AS, Cordell GA, Crane FA, Fong HH. Potential value of plants as sources ofnew anti-fertility agents I. J Pharm Sci 1975; 64:535–598.
Jarry H, Harnischfeger G, Duker E. [The endocrine effects ofconstituents ofCimi-cifuga racemosa. 2. In vitro binding ofconstituents to estrogen receptors]. Planta Med 1985; 4:316–4319.
Liu Z, YZ, Zhu M, Huo J. [Estrogenicity ofblack cohosh (Cimicifuga racemosa)and its effect on estrogen receptor level in human breast cancer MCF-7 cells]. Wei Sheng Yan Jiu 2001; 30:77–80.
Duker EM, Kopanski L, Jarry H, Wuttke W. Effects ofextracts from Cimicifuga racemosa on gonadotropin release in menopausal women and ovariectomized rats.Planta Med 1991; 57:420–424.
Kruse SO, Lohning A, Pauli GF, WinterhoffH, Nahrstedt A. Fukiic and piscidic acid esters from the rhizome ofCimicifuga racemosa and the in vitro estrogenic activity offukinolic acid. Planta Med 1999; 65:763–764.
Liu J, Burdette J, Xu H et al. Evaluation ofestrogenic activity ofplant extracts for the potential treatment ofmenopausal symptoms. J Agric Food Chem 2001;49:2472–2479.
Einer-Jensen N, Zhao J, Andersen KP, Kristoffersen K. Cimicifuga and Melbrosia lack oestrogenic effects in mice and rats. Maturitas 1996; 25:149–153.
Zierau O, Bodinet C, Kolba S, WulfM, Vollmer G. Anti-estrogenic activities of Cimicifuga racemosa extracts. J Steroid Biochem Mol Biol 2002; 80:125–130.