Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико-лактологична категория IV - трябва да се потърсят по-нискотоксични фитотерапевтични алтернативи на Barberry

BARBERRY

BARBERIS VULGARIS

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: Барбери е показан за лечение на хлороквин резистентна малария, инфекциозна диария, очна хламидиална инфекция, инфекции на горният респираторен тракт, конгестивна сърдечна недостатъчност, като допълнителна терапия при ерадикацията на Хеликобактер пилори инфекция и за профилактика образуването на неоплазии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Барбери е противопоказан за употреба при хепатални увреди с различна етиология. Токсичните съставки на Барбери са: изоквинолонови алкалоиди, различни оксиакантини, бербамин, палматин, ятроризин и колумбамин. LD50 е 27 мг/кг.

ФАРМАКОЛОГИЯ: Барбери има свойството силно да измества плазмено свързаният с албумин билирубин, като това му свойство е около 10 пъти по силно изразено от това на Фенилбутазон, и около 100 пъти по-силно от това на папаверин, който представлява алкалоид от барберинов тип. Комбинацията от барберин и оксиакантин в състава на Барбери действа антибактериално, антифунгиално, антиамебицидно и антипаразитно. Съставките бербарин и бета-хидрастин имат и анти-Хеликобактер активност. Приложен в ниски дози Барбери действа като сърдечен и респираторен стимулант, но високите използвани дози на билката упражняват кардиодепресивно и респираторно депресивно действие. Барберин използван самостоятелно има антитромбоцитна активност, а също така и анти-диарично действие; барберин инхибира и паратироид хормон обусловената костна реабсорбция и действа профилактично при остеопороза и на гръбначните прешлени.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Барбери ще потенциира ефектите на антикоагулантите, както ина всички лекарства които имат висок афинитет към плазмените протеини.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

БИБЛИОГРАФИЯ:

Jellin JM, Batz F, Hitchens K. Natural Medicines Comprehensive Database, 3rd ed.Stockton, CA: Therapeutic Research Faculty, 2002:1530.
Sheng WD, Jiddawi MS, Hong XQ, Abdulla SM. Treatment ofchloroquine-resistant malaria using pyrimethamine in combination with berberine, tetracycline or cotrimoxazole. East Afr Med J 1997; 74:283–284.
Rabbani GH, Butler T, Knight J, Sanyal SC, Alam K. Randomized controlled trial of berberine sulfate therapy for diarrhea due to enterotoxigenic Escherichia coli and Vibrio cholerae. J Infect Dis 1987; 155:979–984.
Swabb EA, Tai YH, Jordan L. Reversal ofcholera toxin-induced secretion in rat ileum by luminal berberine. Am J Physiol 1981; 241:G248–252.
Khosla PK, Neeraj VI, Gupta SK, Satpathy G. Berberine, a potential drug for tra-choma. Rev Int Trach Pathol Ocul Trop Subtrop Sante Publique 1992; 69:147–165.
Mohan M, Pant CR, Angra SK, Mahajan VM. Berberine in trachoma. (A clinical trial). Indian J Ophthalmol 1982; 30:69–75.
Zeng X, Zeng X. Relationship between the clinical effects ofberberine on severe congestive heart failure and its concentration in plasma studied by HPLC. Biomed Chromatogr 1999; 13:442–444.
Stermitz FR, Lorenz P, Tawara JN, Zenewicz LA, Lewis K. Synergy in a medicinal plant: anti-microbial action ofberberine potentiated by 5 -methoxyhydnocarpin, a multidrug pump inhibitor. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97:1433–1437.
Stermitz FR, Tawara-Matsuda J, Lorenz P et al. 5 -Methoxyhydnocarpin-D and pheophorbide A: Berberis species components that potentiate berberine growth inhibition ofresistant Staphylococcus aureus. J Nat Prod 2000; 63:1146–1149.
Mahady GB, Pendland SL, Stoia A, Chadwick LR. In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to isoquinoline alkaloids from Sanguinaria canadensis and Hydrastis canadensis. Phytother Res 2003; 17:217–221.
Anis KV, Rajeshkumar NV, Kuttan R. Inhibition ofchemical carcinogenesis by berberine in rats and mice. J Pharm Pharmacol 2001; 53:763–768.
Chung JG, Chen GW, Hung CF et al. Effects ofberberine on arylamine N-acetyl-transferase activity and 2-aminofluorene-DNA adduct formation in human leukemia cells. Am J Chin Med 2000; 28:227–238.