Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико-лактологична категория IV - трябва да се потърсят по-нискотоксични фитотерапевтични алтернативи на Astragalus

ASTRAGALUS

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: Astragalus се използва в китайската медицина за лечение на вирусен хепапит и човешки придобит имунодефицит /едновременно с други билки/; за лечение на хроничен нефрит, минимални мозъчни дисфункции, като имуностимулатор, за лечение на левкопения респ.странични ефекти на съвременната противотуморна химиотерапия, за стабилизиране на сърдечната функция след преживян остър миокарден инфаркт, с други билки за лечение на остър вирусен миокардит, удачна е употребата му и при сърдечна и/или ренална недостатъчност, както и за лечение на херпес симплекс инфекция.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: естрогенният ефект на Астрагалус го прави неудачен за употреба по време на бременност, а освен това приема на някои видове Астрагалус, като Астрагалус локоуид по време на бременност има за последствие при опитите с животни появата на фетални малформации, както и развитието на аборт. По време на лактацията токсичната съставка на Астрагалус, swainsonine, преминава в кърмата /съотношение мляко плазма около 1:1/ и може да причини тежкостепенен гастроентерит при новороденото. Някои видове Астрагалус обаче вкл. Astragalus membranaceus не притежават в състава си токсичния агент swainsonine.

ФАРМАКОЛОГИЯ: Astragalus съдържа в състава си голям набор от сапонини, най-вече астрагалозиди, кумарини, флавиноиди, микроелементи и аминокиселини. Токсичността на Астрагалус зависи от начинът му на приложение: интраперитонеалната LD50 при опити с животни е около 39 гр/кг, оралният прием на дневни дози над 28 грама предизвикват тежка имуносупресия, водният екстракт на Астрагалус в концентрация 1.25 мг/мл предизвиква мутагенен ефект приет орално - поява на аберантни клетки. Астрагалус е мощен антиоксидант, който инхибира образуването на свободни радикали, увиличива нивата на супероксидната дисмутаза и намаля липидната пероксидация. Имуностимулиращият ефект на Астрагалус се дължи на стимулиращото му действие върху интерфероновата синтеза, на увеличаването нивата на IgG & IgA и в назалните секреции също така, стимулира образуването на лимфоцити и оптимизира работата на мононуклеарните клетки - ниските дози Астрагалус стимулират имунитета, а както посочихме вече високите дози го подтискат. При опити с животни, когато Астрагалус е бил прилаган венозно се е наблюдавала стимулация и диференциация на костномозъчните стволови клетки, както и на прогениторните клетки. Оралното приложение на Астрагалус в стандартни дневни дози подобява фракцията на левокамерно изтласкване, а и редуцира нивата на AST & GGTP в черния дроб.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Astragalus ще редуцира фармакологичният ефект на прилаганата имуносупресивна терапия вкл.приложението на Циклофосфамид и други имуносупресанти.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

БИБЛИОГРАФИЯ:

Jellin JM, Batz F, Hitchens K. Natural Medicines Comprehensive Database, 3rd ed.Stockton, CA: Therapeutic Research Faculty, 2002:1530.
Batey RG, Bensoussan A, Fan YY, Bollipo S, Hossain MA. Preliminary report ofa randomized, double-blind placebo-controlled trial ofa Chinese herbal medicine preparation CH-100 in the treatment ofchronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol 1998; 13:244–247.
Burack JH, Cohen MR, Hahn J, Abrams DI. Pilot randomized controlled trial of Chinese herbal treatment for HIV-associated symptoms. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1996; 12:386–393.
Chu DT, Lin JR, Wong W. [The in vitro potentiation ofLAK cell cytotoxicity in cancer and aids patients induced by F3–a fractionated extract ofAstragalus membranaceus]. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 1994; 16:167–171.
Su ZZ, He YY, Chen G. [Clinical and experimental study on effects ofman-shen-ling oral liquid in the treatment of100 cases ofchronic nephritis]. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1993; 13:269–272, 259–620.
Zhang H, Huang J. [Preliminary study oftraditional Chinese medicine treatment of minimal brain dysfunction: analysis of100 cases]. Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1990;10:278–279, 260.