Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Токсико-лактологична категория IV - трябва да се потърсят по-нискотоксични фитотерапевтични алтернативи на Ashwagandha.

ASHWAGANDHA

WHITHANIA SOMNIFERA

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: Ashwagandha е чудесен имуномодулатор, мулитипотентен хербал, който се употребява още и при пациести страдащи от генерилазиран остеоратрит (едновременно с Boswellia и цинк съдържащ препарат), за понижаване на кръвната захар при пациенти страдащи от захарен диабет тип 2, както и при пациенти с нарушен глюкозен толеранс, за понижаване нивата на общият холестерол и приглицеридите, както и при пациенти страдащи от различни по локализация неоплазии; Ашвагандха представлява мощен адаптоген, който е показан при пациенти подложени на различни по естество дисстресове и/или тежка физическа или пси-емоционална работа. Приложен обаче по време на бременност Ashwagandha може да подейства абортифациенно, защото сенсибилизира матката и увеличава способността й за развитие на маточни контракции, защото билката съдържа по-големи количества никотин, а също така приложен в период преди зачеване може да редуцира фертилитета при жените. Не е уместно приложението на Ashwagandha по време на лактация поради, както посочихме високото никотиново съдържание, а също така и съдържанието на алколоидите Изопелитиерин и Анаферин. Ashwagandha е токсична билка, като LD50 се движи между 430-465 мг/кг, вкл.приложени интраперитонеално.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: период на бременност и лактация.

ФАРМАКОЛОГИЯ: Ashwagandha притежава имуномодулиращи, аналгетични, антипиретични, анксиолотични, седативни, хипотензивни, анти-инфламаторни и антиоксидантни въздействия върху човешкият организъм. Приложена по време на идсстрес Ashwagandha подтиска отделянето на кортизол от надбъбреците, намаля и нивата на повишената урея и на млечната киселина, а също така увеличава сенсибилизацията на допаминовите рецептори в нервната система (предимно в областта на corpus striatum на мозъка). Анксиолотичинят ефект на Ashwagandha се дължи на GABA-миметичната й активност, но Ashwagandha се свързва с GABA-рецепторите, което обуславя антиконвулсантната й активност. Ashwagandha действа бронходилатиращо, стимулира респираторната функция и синтезата на тироидни хормони от щитовидната жлеза чрез пряко въздействие върху жлезата, оптимизира също така циклите за отделянето на тироидните хормони от щитовидната жлеза. Витанолидите съдържащи се в Ashwagandha упражняват имуномодулиращо действие, като мобилизират дейността на макрофагите, стимулират фагоцитозата и дейността на липозомните ензими; Ashwagandha редуцира Циклофосфамид-индуцираната имуносупресия, без да неутрализира противотуморният ефект на лекарството, намаля и костно-мозъчната токсичност на противотуморните препарати, а зъщо така протектира костният мозък и при излагането на организма на радиационни въздействия. Ashwagandha притежава и леко изразен диуретичен ефект, брез блокиране на обратната абсорбция на натрия в бъбречните тубули.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Ashwagandha потенциира действието на бензодиазепините и другите депресанти на централната нервна система, поради което едновременната й употреба с тези препарати налага особено внимание; Ashwagandha може да потенциира действието и респ.ефектите на тироидните хормони - налага се внимание и при тази съвместна употреба; Ashwagandha може макар и рядко да намали действието на някои имуносупресори особено на кортикостероидите.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

БИБЛИОГРАФИЯ:

Andallu B, Radhika B. Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root. Indian J Exp Biol 2000; 38:607–609.
Rege NN, Thatte UM, Dahanukar S. Adaptogenic properties ofsix rasayana herbs used in Ayurvedic medicine. Phytother Res 1999; 13:275–291.
Devi PU. Withania somnifera Dunal (Ashwagandha): potential plant source ofa promising drug for cancer chemotherapy and radiosensitization. Indian J Exp Biol 1996; 34:927–932.
Farnsworth NR, Bingel AS, Cordell G, Crane FA, Fong HH. Potential value ofplants as sources ofnew anti-fertility agents I. J Pharm Sci 1975; 64:535–598.
rinker F. Herb Contraindications and Drug Interactions., 3rd ed. Sandy, OR: Eclectic Medical Publications, 2001:432.
McGuffin M, Hobbs C, Upton R, Goldberg A. American Herbal Products Association’s Botanical Safety Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press, 1997:231.
ishra LC, Singh BB, Dagenais S. Scientific basis for the therapeutic use ofWithania somnifera (ashwagandha): a review. Altern Med Rev 2000; 5:334–346.
Bhattacharya SK, Satyan KS, Ghosal S. Anti-oxidant activity ofglycowithanolides from Withania somnifera. Indian J Exp Biol 1997; 35:236–239.
ou-Douh AM. New withanolides and other constituents from the fruit ofWithania somnifera. Arch Pharm (Weinheim) 2002; 335:267–276.
Malhotra CL, Mehta VL, Das PK et al. Studies on Withania-ashwagandha, Kaul. V.The effect oftotal alkaloids (ashwagandholine) on the central nervous system.Indian J Physiol Pharmacol 1965; 9:127–136.
vi PU, Sharada AC, Solomon FE et al. In vivo growth inhibitory effect ofWithania somnifera (Ashwagandha) on a transplantable mouse tumor, Sarcoma 180. Indian J Exp Biol 1992; 30:169–172.
Upton R. Ashwagandha Root (Withania somnifera): Analytical, quality control, and therapuetic monograph. Santa Cruz, CA: American Herbal Pharmacopoeia,2000:1–25.
Davis L, Kuttan G. Effect ofWithania somnifera on cyclophosphamide-induced urotoxicity. Cancer Lett 2000; 148:9–17.
Archana R, Namasivayam A. Anti-stressor effect ofWithania somnifera. J Ethnopharmacol 1999; 64:91–93.