Токсикологичен риск по време на бременност

Токсикологичен риск по време на лактация

Категория I - по време на лактацията Alfalfa упражнява както лактогонен, така и естрогенен ефект, при все това ако майката консумира дори 160 гр/дневно от билката не се установяват токсични ефекти върху новороденото.

ALFALFA

MEDICAGO SATIVA

ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: благоприятно повлияване на менструално асоциираната симптоматика, антиатеросклеротично действие, липидопонижаващ ефект, редуцира нивата и на кръвната захар; притежава и анти-гонадотропна активност, поради което приема на Alfalfa може да затрудни забременяването при жените. В периода на бременността упражнява обаче изразено естрогенно действие, а също така и стумулиращ маточните контракции ефект.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: наличие на системен лупус еритематодес.

ФАРМАКОЛОГИЯ: Alfalfa съдържа редица мощни фитоестрогени като Coumetrol, Genistein, Biohanin A & Diadsein; сапинините на билката упражняват липидопонижаващ ефект както върху общите нива на холестерол, така и върху липропротеините с висока плътност - от друга страна се намаля и общата абсорбция на холестерола, увеличава се неговата фекална екскреция, както и фекалната екскреция на жлъчните киселини; наличието на Manganese предизвиква понижаване на плазмените нива на глюкозата, а съдържанието на Medicagol обуславя анти-фунгиалният ефект на Alfalfa.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: антикоагуланти, естроген съдържащи продукти и фотосенсибилизатори - увеличава терапевтичният ефект на тези лекарства; контрацептиви - редуцира контрацептивният им ефект; може да модифицира в различни посоки наличната хормонална терапия.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

БИБЛИОГРАФИЯ:

Jellin JM, Batz F, Hitchens K. Natural Medicines Comprehensive Database, 3rd ed.Stockton, CA: Therapeutic Research Faculty, 2002:1530.
De Leo V, Lanzetta D, Cazzavacca R, Morgante G. [Treatment ofneurovegetative menopausal symptoms with a phytotherapeutic agent]. Minerva Ginecol 1998;50:207–211.
Malinow MR, Connor WE, McLaughlin P et al. Cholesterol and bile acid balance in Macaca fascicularis. Effects ofalfalfa saponins. J Clin Invest 1981; 67:156–162.
Molgaard J, von Schenck H, Olsson AG. Alfalfa seeds lower low density lipoprotein cholesterol and apolipoprotein B concentrations in patients with type II hyperlipo-proteinemia. Atherosclerosis 1987; 65:173–179.
alinow MR, McLaughlin P, Stafford C. Alfalfa seeds: effects on cholesterol metabolism.Experientia 1980; 36:562–564.
Malinow MR. Experimental models ofatherosclerosis regression. Atherosclerosis 1983; 48:105–118.
Malinow MR, McLaughlin P, Naito HK, Lewis LA, McNulty WP. Effect ofalfalfa meal on shrinkage (regression) ofatherosclerotic plaques during cholesterol feeding in monkeys. Atherosclerosis 1978; 30:27–43.