Legemiddelgrupper

Liste over medikamentgrupper i henhold til deres anatomisk-terapeutisk-kjemiske klassifisering:

TOXYLACT på andre språk

TOXYLACT ENGLISH VERSION

 

ATC-legemiddelklassifisering

Internasjonalt klassifiseringssystem for legemidler

ATC-legemiddelklassifisering brukes i mange land for å merke og studere legemidler.

Hver kode inneholder 7 tegn som angir 5 nivåer av differensiering:

Det første nivået, det første tegnet, er en latinsk stavebokstav som angir det anatomiske området, det syke organet som behandles med de gitte legemidlene - dette er den viktigste anatomiske gruppen.

Det andre nivået, andre og tredje tegn, er arabiske tall - den viktigste terapeutiske gruppen.

Det tredje nivået, det fjerde tegnet, er også en latinsk stavebokstav – den terapeutiske undergruppen.

Det fjerde nivået, det femte tegnet, indikerer den kjemiske gruppen til legemidlet.

Nivå 5, sjette og syvende tegn er igjen arabiske tall og indikerer navnet på den aktive ingrediensen i legemidlet eller kombinasjonen av legemidler.

Toksikologisk risiko under graviditet

Vi bruker den velkjente FDA-klassifiseringen


Toksikologisk risiko under amming

Toksikologisk amming kategori I - stoffet og/eller dets metabolitter elimineres enten ikke gjennom morsmelk eller er ikke giftig for nyfødte og kan ikke føre til utvikling av absolutt ingen toksiske reaksjoner og uheldige helseeffekter på kort og lang sikt. Amming trenger ikke å stoppes på bakgrunn av å ta stoffet, som faller inn i denne toksikologiske kategorien av amming.

Toksikologisk laktasjonskategori II - stoffet og dets metabolitter elimineres gjennom morsmelk, men plasma: melkeforholdet er svært lavt og/eller mengden som frigjøres kan ikke generere toksiske reaksjoner hos den nyfødte av ulike årsaker, inkludert nedbrytning av stoffet i surt basseng i magen.det nyfødte. Amming trenger ikke å stoppes mens du tar medisinen.

Toksikologisk amming kategori III - stoffet og/eller dets metabolitter genererer plasmakonsentrasjoner lik eller høyere i morsmelk, og derfor kan utvikling av toksiske reaksjoner hos nyfødte forventes. Amming bør avbrytes i perioden som tilsvarer fullstendig eliminering av legemidlet eller dets metabolitter fra mors plasma.

Toksikologisk laktasjonskategori IV - legemidlet og/eller dets metabolitter genererer et plasma:melk-forhold på 1:1 eller høyere og/eller har en svært toksisk profil for både mor og nyfødt, derfor er bruken uforenlig med amming og bør avsluttes fullstendig , ikke bare for varigheten av stoffet, eller søk et mindre giftig terapeutisk alternativ.