Drogové skupiny

Seznam lékových skupin podle jejich anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace:

TOXYLAKT v jiných jazycích

TOXYLACT ENGLISH VERSION

TOXYLACT JAPANESE VERSION

ATC klasifikace léků

Mezinárodní klasifikační systém pro léčivé přípravky

ATC klasifikace léčiv se v mnoha zemích používá k označování a studiu léčivých přípravků.

Každý kód obsahuje 7 znaků označujících 5 úrovní rozlišení:

První úroveň, první znak, je latinské pravopisné písmeno označující anatomickou oblast, nemocný orgán, který se danými léčivými přípravky léčí - to je hlavní anatomická skupina.

Druhý stupeň, druhý a třetí znak, jsou arabské číslice – hlavní terapeutická skupina.

Třetí úroveň, čtvrtý znak, je také latinské pravopisné písmeno - terapeutická podskupina.

Čtvrtá úroveň, pátý znak, označuje chemickou skupinu léčivého přípravku.

Úroveň 5, šestý a sedmý znak jsou opět arabské číslice označující název účinné látky léčivého přípravku nebo kombinace léčivých přípravků.

Pokud se vám líbí naše kauza pro rozvoj méně toxického světa a zdravějších dětí v něm, můžete nás podpořit darem!

Toxikologické riziko během těhotenství

Používáme známou klasifikaci FDA


Toxikologické riziko během laktace

Toxikologická laktace kategorie I - lék a/nebo jeho metabolity se buď nevylučují mateřským mlékem, nebo nejsou toxické pro novorozence a nemohou vést k rozvoji absolutně žádných toxických reakcí a nepříznivých zdravotních účinků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Při užívání tohoto léku, který spadá do této toxikologické kategorie laktace, není nutné přerušovat kojení.

Toxikologická laktace kategorie II - lék a jeho metabolity jsou vylučovány mateřským mlékem, ale poměr plazma:mléko je velmi nízký a/nebo uvolněné množství nemůže vyvolat toxické reakce u novorozence z různých důvodů, včetně degradace léku v kyselý bazén žaludku novorozenec. Během užívání léku není nutné přerušovat kojení.

Toxikologická laktace kategorie III – léčivo a/nebo jeho metabolity generují plazmatické koncentrace stejné nebo vyšší v mateřském mléce, a proto lze očekávat rozvoj toxických reakcí u novorozence. Kojení by mělo být přerušeno na dobu odpovídající úplné eliminaci léku nebo jeho metabolitů z mateřské plazmy.

Toxikologická laktace kategorie IV - lék a/nebo jeho metabolity vytvářejí poměr plazma:mléko 1:1 nebo vyšší a/nebo mají vysoce toxický profil pro matku i novorozence, proto je jejich užívání neslučitelné s kojením a mělo by být zcela vysazeno nejen po dobu trvání léku, nebo hledat méně toxickou terapeutickou alternativu.