А01АА01 Натриев флуорид

Натриевият флуорид е лекарствен продукт, който се използва в стоматологията

Флуорид съдържащите лекарствени продукти се използват за профилактика на развитието на дентален кариес при деца и възрастни в региони където нивата на естествения флуор в питейната вода са неприемливо ниски.

Флуоридите вкл.натриевият флуорид се инкорпорират в костите и зъбите, където стабилизират кристалният матрикс. Те промотират реминерализацията и могат да забавят развитието на кариесните плаки. Повишените концентрации на флуориди по повърхността на зъбния емайл увеличава неговата резистентност към киселините в оралната кухина и предотвратява развитието на кариеса чрез прекъсване на кариогенният микробен процес. Терапевтичният ефект от приложението на флуор съдържащите продукти е намаление на честотата на денталният кариес.

Флуор съдържащи препарати са противопоказани за употреба при: хиперсензетивност към флуорни съединения, при намалена употреба на натриев хлорид, което се наблюдава и при определени диетични режими асоциирани със заболявания като сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, рянална патология и чернодробна цероза, когато нивата на естественият флур в питейната вода надхвърлят 0.7 части за 1 литър, някои флуор съдържащи продукти съдържат и тартазин, който може да алергизира новороденето, а някои деца са с вродена непоносимост към тартазин, при деца под 3 годишна възраст, както и при ситуации при които не е известно съдържанието на естествен флуор в питейната вода.

Проявите на флуорната токсичност са и: гадене, повръщане, развитие на атопичен дерматит, както и промяна в цвета на зъбният емайл, освен прежде изброените.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

 

Токсикологичен риск по време на бременност

FDA не е определила още токсичкологичният риск по време на бременност.


Токсикологичен риск по време на лактация

Токсикологична лактационна категория IV - съотношението плазма:мляко за флуор съдържащите лекарствени препарати е 1:1, което създава реален риск от развитие, на флуорна интоксикация при новороденото, защото повечето региони в света ползват допълнително флуорирана питейна вода. Пастите за зъби и водите за уста, които съдържат натриев флуорид не спадат към тази категория. Нуждите от флуор съдържащи препарати се определя и от възрастта на кърмещата жена, като парадоксално, от опитите при животни, е известно че младите животни имат по-голяма нужда от флуор от по-възрастните.