Лекарствени групи

Списък на лекарствените групи съгласно анатомотерапевтично-химичната им класификация:

Лекарствени подгрупи

А01А Храносмилателна система

Лекарствените продукти повлияващи храносмилателната система принадлежат към различни химични класове и имат различна токсичност и по време на лактацията

Храносмилателната система на организма е основна жизнена система, която взима активно участие и в процесите на обмяната на веществата. Започвайки с механично раздробяване на приетата храна в устната кухина, до нейното диспергиране до усвоими субстанции и напускане на огранизма от аналното отверстие, процесите отговорни за това могат да бъдат повлияни по различни фармакологични или не начини, всеки от които има своята уникална и разнородна токсичност.

Ако нашата кауза за развитието на един по-ниско токсичен свят и по-здрави бебета в него ви допада, можете да ни подкрепите с дарение!

Токсикологичен риск по време на бременност

Детайлно упоменат във всяка лекарствена монография


Токсикологичен риск по време на лактация

Някои препарати са несъвмесими с кърменето, която е упоменато в съответната лекарствена монография