Autism Spectrum Disorders

Autism Spectrum Disorders - detoxification, diagnostics, therapy

Уви този спектър от заболявания се разраства лавинообразно в наши дни, което налага генерирането на съответният адекватен медициниски отговор.

Патологията започва да се проявява предоминантно през детството, като съотношението на момчета/момичета е 5:1.

Няма да се спираме в подробности относно диагнозата, диференциалната диагноза, грижите и опитите за лечение и тяхната успеваемост на тази патология. Тук искам да посоча само нашите възможности относно комплекната насочваща диагностична и терапевтична грижа на Фондация Лактология при тези пациенти.

Това, което можем да направиме ако не е свършено преди нас, това е опит за идентификация на етиологията например генетична, токсична и т.н. След поставянето на прецизна диагностика съставяме инидвидуален лечебен план, който включва венозни вливания за които ние издаваме съответният терапевтичен протокол, който други медицински персонал по местоживеене може да изпълнява също така.

Използваме венозни вливания, които са нетоксични по естеството на ползваните лекарствени продукти, но имат драматичен ефект върху речта на пациентите и способността им за концентрация и когнативните функции като цялостност.

Тел за контакт: 00359 887 017079 д-р Димитър Кехайов

Удобно време за контакт: всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа.

Емейл: dr.d.kehayov13@gmail.com