Mobile tel: (00359) 884777799

За мен

Завърших медицинското си образование през 1987 година, в момента работя поликлинична работа в София като специалист по вътрешни болести. За съжаление съм единственият лактолог в България.

Какво представлява лактологията

Лактологията представлява научен подразел на клиничната фармокология, която изучава цялостният процес на кърменето вкл.влиянието на приеманите от майката лекарства върху новороденото, което е и обекта на моя труд.

Защо лактологията не е популярна специалност

  • Лактолозите в света са няколко дузини тесни специалисти, така например в Америка те са 14 лекари и фармацевти, във Англия са 3-ма само, а у нас съм самичък засега
  • Тясната вързка на лактологията с токсикологията я прави непопулярна също така, фармакокинетичните данни за отделянето на лекарствата чрез кърмата са трудно достъпни, по понятни причини фармоколигичните компании не ги предоставят охотно или направо ги покриват, ако даденото тяхно лекарство е със съмнителна токсичност за новороденото, ако се приема от майката в периода на кърменето
  • Няма компромиси относно истинността на лактологичната информация, всяко едно твърдение в лактологията се проверява от гледна точка на поне два реномирани научни източника преди да бъде публикувано, което прави тази информация понякога не особено лицеприятна за производителите на лекарствени продукти
  • Обобщено мога да кажа, че лактологията е Пепеляшката на клиничната фармакология и токсикология
Dimitar Kehayov MD

Роден съм през 1964 година в гр.Бургас, понастоящем живея и работя в София.

Специалист съм по вътрешни болести, имам издадени няколко медицински книги вкл.голям по обем фармакотерапевтичен справочник под редакцията на проф. Иван Крушков. Носител съм на наградата "Най-добър български лекар".