Относно фондация "Лактология"

Учередена на 14 Април 2022 година в град Бургас, България, като частна фондация с обществена полза

С пълното съзнание за трудностите, препятствията и пречките поехме по този път!

Шамарите започнаха още в началото, като с напълно измислени и неочаквано посочени мотиви Агенцията по вписванията в ТР ни спря да получим идентификатор, ЕИК. Естествено обжалвахме веднага.

НИЕ НЯМА КАКВО ДА КРИЕМ!

Нашата дейност е публична, в полза на обществото ни и такава ще си остане докрая!!!

С Господ напред и това е...

Телефони за контакти: 00359884777799 и 00359887017079